Aýna öndürmek boýunça hünärmen

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
  • zawod
  • zawod

biz hakda

hoş geldiňiz

“Xuzhou Hanhua Glass Products Co., Ltd.” esasan aýna çüýşeleri öndürmek we gaýtadan işlemek bilen meşgullanýan aýna gaplaýyş kärhanasydyr.Bu kompaniýa häzirki wagtda içerki aýna pudagynda ösen aýna tehnologiýasy gözleg we ösüş we önümçilik kärhanasydyr.Kompaniýa tarapyndan soňky ýyllarda işlenip düzülen ýokary temperatura çydamly aýdyň aýna gaplama ýaly önümleriň tapgyry gowy önümçilik tehnologiýasyna we ýokary tehniki mazmuna eýe bolup, Hytaýda iň gowy derejededir.

Koprak oka
Koprak oka
  • Şahadatnamalar
  • hormat
  • Işewürlik ygtyýarnamasy
  • söwda belligi