Aýna öndürmek boýunça hünärmen

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
sahypa-banner

Aýna waza

  • öýüň içerki bezegi üçin klassiki arassa aýna waza

    öýüň içerki bezegi üçin klassiki arassa aýna waza

    Önümiň artykmaçlyklary 1. Önümiň ululygy: Ululygy birneme üýtgeşik, el bilen işlemekde ownuk howa köpürjikleri we kemçilikleri bolup biler.Bellik: Güller goşulmaýar 2. Agyr ýükli aýna waza: Bu waza galyň diwarlary we düýbi durnukly ýokary hilli agyr aýnadan ýasalýar.Arassa aýna mazmunyň görnükliligini ýokarlandyrýar.3. Üýtgeşik dizaýn: Wazanyň özboluşly görnüşi gül bezegleri, emeli güller ýa-da şahalar üçin amatlydyr.Gözüňi özüne çekiji sahnalary döretmek üçin ajaýyp.4. Bezeg ...
  • Öý merkezi üçin giň çyzylan arassa aýna waza

    Öý merkezi üçin giň çyzylan arassa aýna waza

    Önümiň artykmaçlyklary 1. pleönekeý çyzyklar - konus dizaýny, ýokary ýagtylyk geçirýän çüýşe diwary, aýna waza gül gülleriniň tertibi üçin ajaýyp.Bir topar gül goýuň, bu aç-açan waza dürli bezeg stilleri bilen birleşdirilip, aşhana, myhman otagy, ofis, naharhana, nahar saçagy merkezi has tebigy we çylşyrymly görüner.2. Ergonomiki we geometrik dizaýn: Bu geometrik wazanyň dizaýny, senagat Erlenmeýer flakasyndan ylham alýar ...